Kunstbilde

Bengt Nordenberg (1822-1902)
Olje på lerret, 100 x 145 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Bengt Nordenberg kom fra fattige kår i Blekinge, men ble i 1843 elev ved Konstakademin i Stockholm. I 1851 kom han inn ved akademiet i Düsseldorf, der først Theodor Hildebrandt (1804-1874) og senere også Adolph Tidemand (1814-1876) var hans lærere.

Spesielt Tidemands innflytelse skulle få stor betydning for Nordenbergs senere arbeid, ikke minst fordi han lenge assisterte Tidemand med å fremstille kopier – eller kanskje heller verksted-replikker – av Tidemands malerier. Men vi kan også merke en mer personlig penselføring, som i dagens bilde, En läsare stör fröjden, som på flere vis lar seg sammenligne med Tidemands Fanatikerne (også fra 1866).

Läsare var, meget enkelt sagt, legmannsbevegelser i Sverige på 1700- og 1800-tallet, som sto i opposisjon til den statskirkelige forkynnelse, på sett og vis en parallell til haugianerne i Norge. Også Sverige hadde en Konventikelplakat, som forbød lekfolk å forkynne uten presteskapets godkjennelse. Den ble innført i 1726, og sto i kraft til 1858. Den dansk-norske, som Hans Nielsen Hauge ble dømt etter, gjaldt fra 1741, ble ikke opphevet i forbindelse med unionen med Sverige i 1814, og ble stående til 1852. I Finland, som fra 1809 var en del av det russiske imperiet, ble den ikke opphevet før i 1870, men den danske varte til 1839.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også