Kunstbilde

August Cappelen (1827-1852)
Olje på lerret, 31 x 47 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Holden hovedgård ((Holla) i Ulefoss, Telemark, ble i 1835 av kjøpt av August Cappelens far, jernverkseier Diderik von Cappelen (1795–1866). Det skulle bli her hans sønn August vokste opp. Det er i dag ikke så enkelt å si hvilken bygning som er gjengitt, hovedbygningen ble ombygd og utvidet i 1850-årene, og August døde allerede i 1852. Vi vet at han var en tur hjemme i Norge i 1848, og bildet kan ha blitt malt i Düsseldorf etter skisser gjort i forbindelse med dette besøket.

ANNONSE

Læs også

Læs også