Kunstbilde

Pietro Lorenzetti (c1280-1348).

Fresko i den nedre delen av Basilica di San Francesco i Assisi.

Jesu siste måltid med sine følgesvenner er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier, men brødet og vinen forekommer bare hos synoptikerne. Og bare i Johannesevangeliet omtales den disippel som Jesus elsket, og lå opp til hans bryst ved nattverden. Disippelen navngis ikke, og i følge tradisjonen skal det være apostelen Johannes. Men det kan også argumenteres for at det er Lazarus, som ble vekket opp fra de døde. I Joh 11, 3 heter det da også: Herre! se, han som du elsker (Lazarus), er syk. I bildet kan vi ellers gjenkjenne Judas Iskariot, til venstre ved bordet, og uten glorie.

Her etter Marcus 14, 18-25 (DNB 1930)

Og mens de satt til bords og åt, sa Jesus: Sannelig sier jeg eder: En av eder skal forråde mig, den som eter med mig. Da begynte de å bedrøves og en for en å si til ham: Det er da vel ikke mig? Han sa til dem: Det er en av de tolv, den som dypper sammen med mig i fatet. Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Og mens de åt, tok han et brød, velsignet og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og gav dem; og de drakk alle av den. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange. Sannelig sier jeg eder: Jeg skal ikke mere drikke av vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny i Guds rike.

Dette må sees i sammenheng med nattverdens innstiftelsesord, som vi finner i apostelen Paulus’ første brev til korintierne, 11, 23-26 (DNB 1930)

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

Også på dette stedet følger Matthaeus Marcus i det vesentlige, og brødbrytningen skjer ved ca, 1,45 i dette klippet.

ANNONSE

Læs også

Læs også