Mellemspil

Tekst og melodi Martin Luther (1483-1546)

Vor Gud han er saa fast en Borg, som den heter i dansk oversettelse, er nok Luthers mest avholdte salme. Versjonen vi her hører, fremført av Capella Fidiciana (Leipzig) under ledelse av Hans Grüß, ligger nok nærmere den opprinnelige versjon enn de (skal vi si) rytmisk forenklede versjoner vi finner i dagens salmebøker.

ANNONSE