Mellemspil

Jussi Björling (1911-1960) og Kungliga kapellet, dirigert av S.Waldimir, fremfører Till havs, med tekst av Jonatan Reuter (1859-1947) og musikk av Gustaf Nordquist (1886-1949). Opptaket ble gjort av svensk TV i 1953.

Nu blåser havets friska vind
ifrån sydväst
Och smeker ljuvligt sjömans kind
av alla vindar bäst!
Till havs, till havs
till storms, du djärva jakt
Till havs, till storms,
var man på vakt
Till havs!

På endlös led är livet fritt,
ej trives tvång,
När havet sjunger, grönt och vitt,
sin höga frihetssång
Till havs, Till havs
till storms, du djärva jakt,
Till havs, till storms,
var man på vakt,
Till havs!

ANNONSE

Sväll härligt, sköna segel, sväll i vindens dust,
Flyg fram med fröjd mot vågens fjäll
i stundens högsta lust!
Till havs, till havs
till storms, du djärva jakt,
Till storms, till havs,
var man på vakt,
Till havs!

ANNONSE