Mellemspil

Johann Sebastian Bachs seks Brandenburgerkonserter (ikke senere enn 1721) er alle skrevet for forskjellige besetninger. Den tredje forlanger tre av hver av fioliner, bratsjer og celli, samt kontrabass og cembalo. Bach har bare skrevet ut første og siste sats, men i følge praksis kan cembalisten (som den gang ofte også kunne være dirigenten) som her improvisere noen takter før den “frygiske kadens” som leder rett over i den siste satsen.

Vi hører Orchestra Mozart under ledelse av Claudio Abbado, i et opptak fra 2007

ANNONSE

Mest læst