Mellemspil

I dette opptaket fra 1937 spiller Joseph Szigeti (1892-1973) først Händels sonate i D-dur fra c. 1749-50 (Händels siste kammermusikalske verk) med Nikita Magaloff (1912-1992) ved klaveret, fulgt av Bachs solosonate i g-moll.

Fremførelsene er, etter noens oppfatning, ikke “historisk korrekte”, spesielt hva triller og forsiringer angår – men rent musikalsk sett skulle de være forsvarlige – og vel så det.

Når det gjelder opusnummer og nummerering av Händels sonater, er de tilføyd av utgivere (og ikke av komponisten). Man kan se D-dur-sonaten nummerert som både 4 og 13.

ANNONSE