Mellemspil

Marcel Ponseele er solist og dirigent med Ensemble Il Gardellino.

Det er en del usikkerhet rundt hvor vidt denne konsert for obo, strykere og continuo er skrevet av Alessandro Marcello (1673-1747) eller hans lillebror Benedetto (1686-1739).

Men hvorom allting er, den eldste bevarte variant er faktisk Johann Sebastian Bachs (1685-1750) arrangement for solo cembalo BWV 974 fra c. 1715. Selv antok Bach at det var et verk av Antonio Vivaldi (1678-1741).

ANNONSE