Mellemspil

Den som kjenner sin Sir Edward Elgar (1857-1934), vil vite at dette er et arrangement – skrevet av John Cameron – for åttestemmig kor, av Nimrod fra Enigma-variasjonene for orkester (1898-99). Den latinske teksten er hentet fra den katolske Requiem-messen.

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)