Kopierede/fra hoften

Tidligere visepresident Dick Cheney og hans datter Liz, som er kandidat til Representantenes Hus for Wyoming , retter et flengende angrep på Barack Obama og sier han er den presidenten som har svekket USA mest, ved å svekke båndene til allierte, belønne fiender som Iran og svekke forsvaret.

Cheney far og datter oppsummerer situasjonen 15 år etter 9/11:

A decade and a half later, we remain at war with Islamic terrorists. Winning this war will require an effort of greater scale and commitment than anything we have seen since World War II, calling on every element of our national power.

Krigen er altså ikke over. Den er ikke redusert til “ekstremisme”, slik Obama har forsøkt å få det til å fremstå.

Cheney-ene ser ut til å savne en strategi-plan hos Obama. Det er en hard dom de feller:

President Obama has been more dedicated to reducing America’s power than to defeating our enemies. He has enhanced the abilities, reach and finances of our adversaries, including the world’s leading state sponsor of terror, at the expense of our allies and our own national security. He has overseen a decline of our own military capabilities as our adversaries’ strength has grown.

Obama har kuttet i forsvarsbevilgningene, men, må det tilføyees – dette var også resultat av en tverrpolitisk “sequestration”, dvs man brukte ostehøvel på forsvaret, som Kongressen vedtok.

Men det er presidentens oppgave å motsette seg tiltak som svekker forsvaret. Slik siutasjonen nå er, er ikke USA rustet for overraskende angrep.

The president who came into office promising to end wars has made war more likely by diminishing America’s strength and deterrence ability. He doesn’t seem to understand that the credible threat of military force gives substance and meaning to our diplomacy. By reducing the size and strength of our forces, he has ensured that future wars will be longer, and put more American lives at risk.

Her er det Obamas mindset kommer inn. Han sa rett etter tiltredelsen at han ville fjerne alle atomvåpen, og gjøre slutt på krigene i Afghanistan og Irak.

Da IS reiste seg latterliggjorde han dem. Det fortsatt han med, selv i ukene før de inntok Mosul.

Cheney kritiserer at Obama avviklet Enhanced Interrogation Program, som benyttet metoder utenfor håndboken. Disse teknikkene har utløst mye kritikk. Problemet med Obama er at han har diltet med kritikere som ønsker å ramme USA. Politikken blir antiamerikansk i det øyeblikk den lukker øynene for de sikkerhetstrusler USA står overfor.

We are no longer interrogating terrorists in part because we are no longer capturing terrorists. Since taking office, the president has recklessly pursued his objective of closing the detention facility at Guantanamo by releasing current detainees—regardless of the likelihood they will return to the field of battle against us. Until recently, the head of recruitment for ISIS in Afghanistan and Pakistan was a former Guantanamo detainee, as is one of al Qaeda’s most senior leaders in the Arabian Peninsula.

Kritikerne av avhørsteknikkene og Gutanamo snakker ikke om hvor mange av de løslatte fangene som har vendt tilbake til slagmarken.

Obama var den gode president som ville avvikle USAs kriger. Men dette rimer dårlig med veksten i terrorgrupper under hans perioder:

Meanwhile, the threat from global terrorist organizations has grown. Nicholas Rasmussen, director of the National Counterterrorism Center, told the House Homeland Security Committee in July that, “As we approach 15 years since 9/11, the array of terrorist actors around the globe is broader, wider and deeper than it has been at any time since that day.” Despite Mr. Obama’s claim that ISIS has been diminished, John Brennan,Mr. Obama’s CIA director, told the Senate Intelligence Committee in June that, “Our efforts have not reduced the group’s terrorism capability or global reach.”

Cheney har en sjokkerende avsløring: Det er opplest og vedtatt at Obama forspilte amerikansk prestisje og innflytelse da han unnlot å reagere på Assads bruk av sarin-gass mot befolkningen i Ghouta i august 2013. Ett år tidligere hadde en presset Obama erklært at bruk av masseødeleggelsesvåpen var en red line for ham. Men nå krysset Assad linjen uten at noe skjedde.

ANNONSE

Hvordan kunne Obama la noe slikt passere? Jo, han hadde lovet iranerne å skåne Assad, kan Wall Street Journalist Jay Solomon fortelle.

We now know that the president’s refusal to act came as the Iranians and the U.S. were engaged in secret talks about Iran’s nuclear program. In his new book, “The Iran Wars,” Wall Street Journal correspondent Jay Solomon writes that according to Iranian sources, “Tehran made it clear to the American delegation that the nuclear negotiations would be halted if the U.S. went ahead with its attack on Assad.” The Iranians were now in the driver’s seat, not just regarding their own policy in the Middle East, but in determining America’s.

John Kerry og Hillary Clinton solgte Iran-avtalen med forsikringer om verifiseringer og kontroll. Nå viser det seg at iranerne skal kontrollere og verifisere seg selv.

Det ble lovet at sanksjonene som ikke gjaldt atomteknologi skulle forbli. I stedet har USA betalt Iran 1,7 milliarder dollar – i cash.

Hvor går pengene?

In case there is any doubt that the regime will use these funds to support terror, Iran’s parliament recently passed Article 22 of its 2016-2017 budget, mandating that all such funds be transferred directly to the Iranian military. Fifteen years after 3,000 Americans were killed by Islamic terrorists, America’s commander in chief has become the money launderer in chief for the world’s leading state sponsor of terror.

Det virker stadig mer sannsynlig at Obama har sluppet løs et atom-våpenkappløp i Midtøsten.

Obama har med sin forfeilede politikk åpnet for at Russland igjen kan spille en rolle i Midtøsten. Når går delegasjoner til Moskva i stedet for til Washington. Obama har satt USA på mottakersiden, ikke som handlende subjekt.

En ny president må ifølge Cheney ruste opp, gjeninnføre Enhanced Interrogation, styrke etterretning og samarbeid med venner.

Dette vil garantert være som å stryke liberale mothårs. Cheney nevner ikke den ideologiske kampen. USA vant den kalde krigen, men han skriver ikke noe om hvordan man vinner krigen mot et islam som er i krig med omverdenen og seg selv.

Men konklusjonen er riktig nok. Cheny ser trusselen både fra Russland og Kina. Dette var synspunkt som tidligere var mainstream. Nå må man kjempe for å komme til orde for innlysende sannheter.

As Americans calculate the costs of leadership, we must remember that the costs of failing to lead—or of inaction—are much higher. Imagine a world where Russia, Iran, China and North Korea set the rules; where militant Islam spreads its evil ideology unchallenged across the globe; where parts of Europe are once again enslaved by Russia, our NATO alliance impotent; and where China achieves military superiority over the U.S. and dominates Asia and beyond.

Finally, imagine a world where the terrorists and their leading state sponsor have nuclear weapons. Fifteen years after 9/11, we can say with certainty that this is the world that will be created by withdrawal and retreat—by Barack Obama and Hillary Clinton’s policies—if we don’t reverse course.

ANNONSE