Kopierede/fra hoften

Argumentene som omringer konvensjonell visdom er typisk smidd og holdt av mennesker som aldri har tenkt en selvstendig tanke, og er som regel dermed nokså ubrukelige.

Undertegnede støtter likekjønnet ekteskap, men ser ingen grunn til å forfekte dette i verken skrift eller tale, da det er konvensjonell visdom som holdes av så godt som alle med tilgang til en plattform i dette landet. Det er ikke noe poeng i å skrive hva alle vet – med mindre man ønsker et enkelt, meningsløst liv.

Verre (eller skal vi si bedre?) er det med den andre siden av argumentet, som aldri virkelig blir hørt i norsk offentlighet. Og som et romersk prinsipp tross alt lød: “Den andre siden må også høres” (avdiatur et altera pars). Et tankesett som virker sørgelig fraværende hos vår rikspresse, totalt uinteressert i dialektikk.

I denne omgang vil jeg av den grunn konsentrere meg om seks irriterende populære argumenter i favør likekjønnet ekteskap med alvorlige logiske brister:

i) Homoseksualitet er naturlig / del av skaperverket

Dette er den naturalistiske feilslutningen: Fordi noe eksisterer deskriptivt, er det ikke dermed sagt at det er ønskelig normativt sett.

Alle former for biologisk fundert atferd er per definisjon naturlig / del av skaperverket, det betyr ikke at alt som faller inn under denne kategorien uten videre er moralsk godt.

ANNONSE

ii) Jesus aksepterte syndere

Riktig, men det betyr ikke at han aksepterte, forfektet eller opphevet synden. Da har kristendommen mistet hele sin funksjon. Kristendommen er ikke det samme som det stikk motsatte av kristendommen.

iii) Vi lever i 2016, ikke i 1956

Dette er hva jeg ofte refererer til som kalenderargumentet – et tautologisk argument som skal ha det til at ens side av en debatt har rett med henvisning til kalenderen. Det følger ikke logisk på noen som helst måte. Konvensjonell visdom er hele tiden skiftende, og selvsagt ikke aksiomatisk sann (se alle feilgrep opp gjennom verdenshistorien som belegg).

iv) Det er uttrykk for kjærlighet

Man ser også kjærlighet i forbindelse med polygami, incest, pedofili, møbler, dyr osv. At kjærlighet foreligger er i seg selv åpenlyst ikke godt nok holdepunkt for ekteskapet – en er heller nødt til å finne noen andre positive argumenter som går utover kjemiske reaksjoner i hjernen.

V) Homoseksuelle er blitt undertrykket

Ja, men heller ikke det er noen logisk grunn til å omdefinere ekteskapet. At kristne ble undertrykket i Sovjetunionen gir heller ikke dem automatisk rett i ekteskapsspørsmålet, og at homoseksuelle ble undertrykket der i tillegg gjør det ikke uavgjort. Logiske diskurser avgjøres ikke på denne måten. De (tidligere) undertrykte har ikke nødvendigvis rett i sine proposisjoner. Den som tror på en flat jord gis ikke mer rett i sin overbevisning av å bli kastet i et fangehull for den.

VI) De som er imot, er homofober usikre på egen legning

Man lider ikke av en patologi fordi man har et annet synspunkt enn det konvensjonelle. Det er en dypt intolerant innstilling.

Skulle vi ta dette argumentet på alvor, som mesteparten av vårt samfunn utrolig nok ser ut til å gjøre, må en godta at nesten alle som bor på det afrikanske kontinentet er skaphomser usikre på egen legning.

Selvsagt blir ikke logikken konsistent anvendt (den konforme hjernen er aldri konsistent). Ingen som for eksempel har moralske kvaler mot pedofili blir av den grunn betegnet som pedofober i skapet med sin undertrykte pedofili.

 

 

ANNONSE