Kunstbilde

0371CZYS4

Edvard Munch (1863-1944)

Olje på papir oppklebet på papp-plate, 20,5 x 30,5cm, Nasjonalmuseet, Oslo

Denne lille studie ble malt da kunstneren var 18 år gammel. Den viser et godt håndlag og en sikker penselføring, men det er ennå et stykke igjen til den stil som skulle bli verdensberømt noen få tiår senere.

Bildet er datert den 17 mai – Norges nasjonaldag, og ved huset til høyre kan vi ane et norsk flagg – uten unionsmerke. Som kjent ble unionen mellom Norge og Sverige først oppløst i 1905.

Da bildet ble malt omsluttet Aker kommune det som den gang het Christiania fullstendig. Kommunen besto til 1948, da den ble slått sammen med Oslo.

ANNONSE