Nyt

Dansk demokrati under EU.

 

En fersk kendelse fra EU-domstolen i Luxembourg kolliderer igen med en medlemsstats forsøg på at føre en selvstændig indvandringspolitik.

Domstolen fastslår nemlig, at deler af Danmarks indvandringslovgivning er i strid med EUs associeringsaftale med Tyrkiet, skriver Jyllands-Posten:

Den danske udlændingelov begrænser ulovligt den ret, som tyrkiske arbejdstagere i Danmark har til at få familiesammenføring med deres børn.

Det fastslår EU-Domstolen i Luxembourg tirsdag i en dom om en ung tyrker, der aldrig har været i Danmark, ikke taler dansk og kun sjældent har set sin far.

Han har fået afslag på opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at han ikke har mulighed for at blive ordentligt integreret.

Men den afgørelse strider mod EU’s associeringsaftale med Tyrkiet, fastslår domstolen.

Dansk lovgivning begrænser tyrkernes adgang til at bringe deres egne børn til Danmark, hvis det ansøges om familiesammenføring efter mere end to års ophold, men EU-domstolen accepterer ikke de danske begrundelser om manglende muligheder for integration, når den ikke forstår hvorfor integration bliver svært efter lang tid.

En suveræn stat forhindres ikke bare fra at anvende deres egen lovgivning, fordi en overnational domstol ikke forstår det indlysende, den bliver også instrueret om, at selve loven er ulovlig på grund af en overnational aftale med en stat, der ikke engang et medlem.

 

 

Jyllands-Posten

ANNONSE