Tavle

Da partierne mødtes efter påske for at diskutere tiltag mod radikale muslimer, ønskede flere en bredere tilgang end bare at tale om imamer.

For hukommelses skyld:

»Det er helt utilstrækkeligt, hvis regeringen alene vil sætte ind i forhold til imamerne. Man er nødt til at have en langt stærkere indsats. Ikke mindst for at hjælpe de unge, som ellers risikerer at falde i kløerne på de her mørkemænd,« siger Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokraterne.

Partiet møder op i Statsministeriet med en lang liste af forslag. Socialdemokraterne ønsker bl.a. et indrejseforbud, så udenlandske hadprædikanter afvises ved grænsen, exitprogrammer for unge muslimer, der vil ud af de stærkt religiøse miljøer, samt mere kontrol med friskoler og foreninger, så der ikke udbetales støttekroner til dem, der modarbejder det danske demokrati.

»Vi ønsker at slå benhårdt ned på hadprædikanter og mørkemænd, men indsatsen er nødt til at være bredere og stærkere end alene at beskæftige sig med de typer. Eksempelvis en styrket indsats for at hjælpe unge med muslimsk baggrund, der ønsker at komme væk fra de her miljøer. Det står også meget højt på vores liste,« siger Nicolai Wammen.

Også SF-formand Pia Olsen Dyhr ønsker et bredere fokus end kun på imamerne.

»Det er ikke nok kun at kigge på moskéerne, hvis vi vil komme ekstremisme og social kontrol til livs,« siger hun.

Pia Olsen Dyhr foreslår bl.a. at indføre en imamuddannelse, så prædikanterne bliver uddannet i demokrati og danske værdier. Hun ønsker også et stærkere tilsyn med friskoler og foreninger, ligesom SF ønsker en kortlægning af radikale, islamistiske miljøer og går ind for en ytringsfrihedskommission, der skal granske grænserne for ekstreme ytringer.

Politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL) ser ingen anden løsning på radikaliseringsproblemet end »det lange, seje træk«, men hun møder op med »åbne øjne og ører«, siger hun:

»Det handler om at skabe veje ud af de miljøer og vise, at der er et samfund, der vil dem, hvis de vil ud. Jeg undrer mig f.eks. over, at alle politikere taler om minoritetskvinders rettigheder samtidig med, at mange ikke lytter til kvindekrisecentrene, der siger, at de ikke har ressourcerne til at sikre ordentlige forløb efter opholdet på krisecentret«.

Enhedslisten advarer mod at fratage imamers statsborgerskab, fordi de har holdninger, som vi ikke bryder os om i Danmark.

Også De Konservative er klar med et katalog af forslag.

Imamer skal prædike på dansk. Personer, der skal have dansk statsborgerskab, skal screenes for antidemokratiske holdninger.

Straffen for medvirken til terror skal være hårdere, og trossamfund skal miste deres rettigheder, hvis de ikke lever op til demokratiske standarder.

 

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8544190/partiledere-kritiserer-smalt-fokus-paa-imamer/

ANNONSE