LEDER

Den som vil forstå må risikere skinnet. Det finnes ingen annen måte. Slik skiller Document seg fundamentalt fra det som er den fremherskende retning i norsk politisk debatt. Der går det på å definere grenser i forhold til hva som er anstendig.

Vi mener det er virkeligheten som setter disse grensene. Hvis virkeligheten endres radikalt blir vi nødt til å omstille oss. Selv om vi sterkt misliker det som skjer er vi nødt for å ta det inn over oss. Det vil si: Til en viss grad gå inn i det. Ellers vil våre overlevelsesmuligheter synke.

Den rådende ideologi gjør det motsatte: Den forteller oss at det nok skal gå bra bare vi har den rette innstilling.

Dette er hva man på amerikansk kaller bullshit. Det meste av det som kommer fra oven i disse dager er bullshit. Og man kan tilføye: Hvor dumme tror de at vi er? Tror de selv på bullshiten?

ANNONSE

Det blir ikke bedre av at bullshiten kommer fra ledere og elite i nær sagt samtlige vestlige land, starting with Obama.

Men hvorfor skulle lille meg bry seg om hva som skjer i den store verden og høyt på strå? Sorry mate, det som skjer der ute er kommet hjem til dørstokken din.

Du må spisse ørene for å høre godt etter, for du vil ikke få noe hjelp til å forstå en melding som at en 14-årig mor nylig kom over grensen ved Storskog med sin halvannet år gamle sønn og 23 år gamle mann. Gravid. Ingen slo alarm, hverken politiet, tollen eller mottaksoperatøren Hero. Det var andre beboere på mottaket som varslet myndighetene, og en resolutt nordlending tok affære. Så kommer unnskyldningene og beklagelsene. Det skulle vært reagert, ja, men hvorfor skjedde det ikke? I et land hvor det er lovfestet at man kan la være å ta en kvinne i hånden, og den som reagerer risikerer å bli stevnet for diskriminering, har man beveget seg inn på samme territorium som gifter bort barn. Islam er ved å bli anerkjent og institusjonalisert i Norge. Folk forstår at når det kommer 50.000 på ett år, så betyr det noe for Norges fremtid. De føler dyp uro.

Vår ledelse later som om de ikke forstår hva de setter i gang. De later som om de ikke hadde noe valg. Det hadde de selvsagt. I stedet forsøker de å skyve ansvaret over på folket i form av skyldfølelse for all verdens lidelse. Det er ikke spesielt nobelt. Medfølelse er en nødvendig del av å være medmenneske, men den som på ramme alvor mener at Norge har plikt til å ta imot alle som kommer hit, er enten gal eller hensynsløs. Det er 4,3 millioner nordmenn og de kommer ikke til å bli flere.

Tving ikke mennesker til å velge mellom fornuft og samvittighet. Det er utspekulert. Med den protestantiske, kroniske dårlige samvittigheten er vi et lett bytte for moralsk utpressing. Men slik utpressing er selv umoralsk.

I Document mener vi at begge deler, fornuft og samvittighet, ikke bare må være med. De henger sammen. Uten fornuft ingen samvittighet. Uten samvittighet kan fornuften ta gale retninger.

Vi mener sogar at denne samvittigheten må være forankeret i eller ha troen som resonansbunn, enten det nå er kulturelt eller av overbevisning.

Hvorfor mener vi det? Fordi vi har kjent på det evige spørsmålet: – Hvem er vi? Og funnet ut at det som skjedde i Kanaan i nåværende Irak for minst 3000 år siden og det som skjedde i Betlehem år 0 satte i gang noen krefter som ennå er virksomme i oss.

Den som kommer til Rom vil se at byens historie kan innrammes med to acronymer: SPQR og INRI. Det første står for det romerske imperiet, det andre for Kristus. Det står fortsatt SPQR på kumlokkene, og mange av dem har også det symbolske risknippet, fasces. Samtidig har Rom 500 kirker. Du snubler i en på hvert gatehjørne.

INRI

I tiden som kommer blir kultur av største betydning. Av to grunner: Fordi ideologien fra oven fraskriver seg norsk kultur, samtidig som en ny maktfull kultur og religion har meldt sin ankomst. Den gjør “anspråk”/ krav på hele mennesket og skiller ikke på samfunn og religion. Det er klart dette vil endre Norge for alltid.

Noen vil attpåtil ha det til at dette er en stor tilvekst og berikelse. Da sier vi: Don’t bullshit us.

Den norske kristendommen var ikke spesielt sterk. Protestantismen og pietismen er bleke skygger av seg selv. Det skyldes ikke minst at den norske kristenheten i liten grad har tatt opp i seg europeisk kultur. Her har den katolske kirke en stor fordel fremfor den protestantiske, og derfor har den fremgang.

Kulturen kom fra Middelhavet og den spredte seg nordover. Det ble tynnere og tynnere jo lenger nord man kom. Med den sekundære analfabetismen som sprer seg i kjølvannet av senket nivå i skolen og digital information overflow, er det ikke overdrevet å si at kulturen er ved å trekke seg tilbake, fra Norge og Nord-Europa. De latinske kulturene synes å ha en større resiliens, motstandskraft.

Slik de nordafrikanske landene i sin tid falt for islams fremstormende hærer, dvs for sverdet, kan man si at islam nå ekspanderer i Europas utkanter, langt mot nord, der sosialdemokrati gjør at medmenneskelighet er det avvæpnende verktøy. Det er ikke vanvittig å ha et slikt perspektiv. Det er en konsekvens av globaliseringen, som gjør rask og billig transport mulig. Generøse trygdeordninger har lenge lokket folk fra landsbygda i Pakistan. Hvorfor skulle det være annerledes når smuglere kan organisere turer og bruke sosiale medier til å reklamere?

Vi må innse at vår skjebne nå er hooked up mot noe som skjer tusenvis av mil borte. Vi kan godt si at det orker vi ikke. Men maskinen spinner likevel og vil fortsette å gjøre det.

Våre myndighter med statsministeren i spissen fortsetter å selge oss en historie om at det ikke er noen sammenheng mellom migrasjon og terror. Selv PST gikk god for dette sprøytet. Politiets Utlendingsenhet har lenge sagt at de har beslaglagt urovekkende materiale. Etter folkemordet i Rwanda var det flere av morderne som skjulte seg blant flyktningene som søkte asyl i Vesten. Flere av dem er blitt gjenkjent og stilt for retten. Det samme skjedde i Bosnia. Hvorfor skulle det være annerledes denne gang, hvor vi har en fiende som vi ligger i varm krig med?

Hvor dumme tror statsministeren at vi er?

Du kommer altså ikke til å få noe hjelp ovenfra. Du er overlatt til deg selv, både når det gjelder å forstå hva som skjer, og når det gjelder å klare seg.

Document vil forsøke å bidra til den forståelsen. Vi vil samtidig stå fast ved hva som er viktig ikke å gi slipp på: At menn og kvinner håndhilser. Det er ikke en bagatell. Det er who we are. Akkurat som sprengningene av templene i Palmyra ikke handlet om ødeleggelse av steinmasser. De var også who we are.

Vi bruker mye tid på utenriks, av den enkle grunn at Vesten er involvert i en krig på liv og død. Vestlige ledere later som om krigen mot IS er noe optional: At det er opp til dem å velge tid og sted. Hvis de bare setter inn nok ressurser vil IS bli knust.

Da har man fundamentalt feilbedømt at dette er en krig ulik alle andre. Islamismen er like totalitær som kommunisme og nazisme. Men den er vanskeligere å bekjempe fordi den ligger embedded i en religion der grunnleggeren praktiserte og doserte jihad.

Det vil ikke myndighetene snakke om, dermed inkluderer de en ureformert islam i det norske samfunn. Det kan bare få katastrofale følger. Norge kommer ikke til å klare det resten av Europa ikke har klart; integrasjon. Det vil i så fall være en omvendt integrering. I praksis underkastelse.

Document kan ikke være med på en slik utvikling. Vi er født norske, vi har røttene i Norge og vil forsvare det å være norsk. I vår tid vil det si å søke til røttene som gir næring. Det lyder merkelig, men den kulturen som Norge er rik på: Hverdagen, det praktiske liv, sansen for naturen, er ikke nok i seg selv. Den ble til høykultur fordi den fikk tilført noe utenfra, og dette noe kom fra Jerusalem, Athen og Rom.

Derfor sier vi: Høykulturen må med, vi nordmenn klarerer ikke dette alene. Det holder ikke med dugnad!

Når vi søker opp og ut til det beste i kulturen, vil vi oppdage et felles språk med andre mennesker fra andre kulturer. For svært mange transnasjonale verdsetter de samme skatter: Dante og Shakespeare, Mozart og Beethoven. Den virkelige toleransen er den toleranse som er skapt i internettets tidsalder, som verdsetter ekte forskjellighet, men ikke forsøker å påtvinge andre hvem de skal være.

Denne globale civic culture er et tynt ferniss, men det var også hellenismen, likevel spredte den seg helt til Afghanistan og Indus.

Europa og Norge opplever en invasjon, den er fysisk og mental. Document vil forsøke å gjøre ferden litt lettere, slik at man lettere kan navigere. For seile må vi. Det er et vilkår ved å være menneske.

Andre samfunn har levd tettere og mer konfliktfylt. Nå har denne fortettingen og oppblandingen kommet hit. Hvis myndighetene hadde vært ærlige om problemene, ville vi hatt en sjanse til å klare dem.

Document vil etter beste evne forsøke å belyse hva som skjer og hva det betyr for oss. Vi nekter å gi avkall på fornuften.

Det tror vi de fleste er enige i. Selv de som er uenige med oss.

Hvis du mener at denne røsten bør høres, så skrid til verket og bli en fast bidragsyter i det nye år. Oppgavene er enorme.

Vårt kontonummer er 1503.02.49981, eventult kan du benytte Paypal@document.no.

ANNONSE

Læs også

Vi som siger Nej -
Opgøret -
Asymmetrisk krig -
Hva er sikkerhet -