Etter denne fredagskvelden vet vi hva krig i hjertet av en by er for noe. Etter denne fredagsnatten vet vi at man i Paris kan dø som i Bagdad, som i Beirut, som i Tripoli. […] De skremmende kjensgjerningene om det som er skjedd, er det mest ugjendrivelige beviset på at våre liv som frie europeere ikke lenger vil bli som før. I Paris er stemningen på samme tid skrekkinnjagende og surrealistisk. En beleiret og folketom metropol patruljeres av hundrevis av politifolk i full krigsmundur, og rystes av alarmer og falske alarmer – fanget i et mareritt som det ofte var blitt advart mot, men hvis proporsjoner var utenkelige.

Massimo Nava i Corriere della Sera

ANNONSE