Kategori: Doc-TV

Doc-TV: Det skytes midt i folkemengder. Har vi fått svenske tilstander?

– Oslo er ikke vår by mer, sier en fortvilet Monica Klem Govenius. Hun sto på perrongen og ventet på T-banen da skuddene falt ved Brynseng T-banestasjon i går kveld. – Da eskalerte det helt. Alle ble kjemperedde på perrongen. Vi løp ned til enden av perrongen, sto i en klynge der og lurte på […]

Les mer»

Doc-TV: “Hvorfor falt Kabul?”

Helena Edlund har tjenestegjort med ISAF i Afghanistan og det var naturlig å stille spørsmålet: -Hvorfor falt Kabul? Nå står Kabul for noe mer enn bare den afghanske hovedstaden. Ordet er blitt et symbol på Vestens mislykkethet og det har fått en illevarslende klang. Afghanistan har kommet til Vest-Europa. Bare i Sverige er det rundt […]

Les mer»

Skogpod 29. august: Ideologien erobrer hjerter og hjerner

Det het så fint etter 9/11 at vi skulle erobre hearts and minds i muslimske land og blant muslimer i Vesten. Vinne dem over til vår side. I stedet ble det vår elite som mistet sine hjerter og hjerner til en ideologi som gjør dem forsvarsløse overfor islam. Det er i korte trekk historien om […]

Les mer»

Doc-TV: En sivilisasjon som har mistet sin identitet kan ikke forsvare seg

Et individ har grenser, slik en sivilisasjon og et samfunn har det. Uten grenser blir vi utflytende. I dag lærer eliten oss at vi skal være “åpne”, men vi hører ikke noe om hvor grensene går. Ubevisst plager dette menneskene. Det skaper en stor usikkerhet. USA har de siste tyve år spilt en hovedrolle i […]

Les mer»

Doc-TV: Apokalypse NÅ!

Francis Ford Coppolas film om Vietnamkrigen – Apokalypse NÅ! – viste hvor sterkt krigen preget mediene og omvendt: Hvordan mediene preget fortellingen om krigen. Det var mediene som avgjorde krigen i Vietcongs favør, sies det. I det minste vendte de opinionen mot Nixon. Nå risikerer Biden å bli en ny Nixon. Biden forstår ikke hvor […]

Les mer»

Skogpod 26. august: Liberalismens død

Det som skjer i USA er liberalismens død. Det er ikke Ungarn som er et illiberalt land. Det er USA. I USA har vi sett fremveksten av et nytt system som er undertrykkende, diskriminerende, segregerende og rasistisk i anti-rasismens navn. Det er et system som føler det har rett til å bruke politi og rettsvesen […]

Les mer»

Doc-TV: Utnytter Biden en krise de selv har skapt?

Når man ser Biden lese opp at USA skal forlate Kabul 31. august som avtalt, forstår mange amerikanere at dette er en administrasjon uten respekt for liv. Biden har allerede blod på hendene. Etter denne avgjørelsen vil det som skjer med etterlatte amerikanske borgere bli lagt for hans føtter. Det spørs om administrasjonen vil overleve […]

Les mer»

Doc-TV: Medienes begeistring for ytre venstre og «klimasaken» gir resultater

Agendaen til “miljøpartiene” og ytre venstre dekkes bredt i samtlige hovedstrømsmedier. Rødt, MDG og SVs kjernesaker får all oppmerksomhet, i særlig grad “klimasaken” – noe også Venstre profiterer på, som eneste parti på borgerlig side. Miljøpartiet de Grønne får sterke 7,2 prosent på dagens Sentio-måling, og partileder Une Bastholm smir mens jernet er varmt: Dette […]

Les mer»

DocTV-USA: Ringer klokkene for USA

Når man hører på NRK fremstår Kabul og Afghanistan som en avgrenset krise, humanitær i karakter. Den som følger amerikanske medier ser at det handler om noe langt mer: Tilliten ikke bare til presidenten, men til hele systemet. Det amerikanske forsvar er mer opptatt av å bekjempe white rage enn Taliban. Biden-administrasjonen er mer opptatt […]

Les mer»

Skogpod 22. august: Biden viser sin sanne karakter

Det sies at presidentembetet avslører en persons karakter. Joe Biden har – sies det – bløffet seg gjennom karrieren. Han er ikke spesielt smart, men visst å sno seg. Han jukset seg gjennom jusstudiet og plagierte andre talere, noe som gjorde at han måtte trekke seg fra valgkampen. Nå er han på sitt livs prøve […]

Les mer»