Kommentar

Efter de seneste dages massedemonstrationer til støtte for ”Palæstina” og Gaza i adskillige vestlige storbyer, må selv de mest tungnemme kunne indse, at vi har åbnet portene for en ideologi, hvis tilhængere aldrig bliver integreret i vore samfund. Derfor må al tale om ”integrationen” forstumme, og hvis der stadig er politikere, der hævder, at den er mulig, bør de smides på porten. Det samme gælder de medier, der bliver ved med at lyve.

Hvis politikerne ville varetage danskernes interesser, ville de øjeblikkeligt stoppe enhver muslimsk indvandring og enhver tildeling af dansk statsborgerskab til besætterne og tage opholdstilladelse og statsborgerskab fra fremmede, der i ord og handling har vist, at de ikke vil os noget godt. Som et første skridt kræver det, at vi løsriver os fra EU’s jerngreb – det EU, der netop har meddelt, at det som belønning for Hamas’s hærgen vil tredoble støtten til Gaza.

Alle bør nu kunne indse, at danskerne ikke har kunnet gøre ringeste indhug i islam. Indflydelsen er gået den anden vej, som det fremgår af de mange danske og andre vestlige venstreorienterede, der tropper op til anti-israelske og antijødiske manifestationer.

ANNONSE

Fænomenet ses tydeligt i USA, hvor antisemitismen har vundet indpas på de fornemste læreanstalter. Således har 31 studenterorganisationer på Harvard University udsendt en proklamation ifølge hvilken, Israel alene bærer ansvaret for Hamas’s myrderier og gidseltagninger.

Man mindes de tyske nazisters gamle slogan: ”Die Juden sind Schuld” (det er alt sammen jødernes skyld), og fortiden er nu tilbage i form af hagekors, der i Berlin bliver malet på huse, hvor man tror, der bor jøder. Det åbenlyse og skamløse jødehad har fået en renæssance.

Politikerne er vistnok ikke glade, men kan åbenbart ikke se forbindelsen mellem de racistiske udskejelser og deres egen indvandrings- og eftergivenhedspolitik.
Findes der snart et sted i verden, hvor jøder kan leve i fred? I Israel mener venstrefløjen åbenbart ikke, at de skal have lov at være.

Hitler havde en løsning på ”jødespørgsmålet”, og den kan atter blive aktuel, hvis de vestlige politikere fortsætter deres færd ad dødsruten.

ANNONSE