Kunstbilde

Jacob Adriaensz Backer (1608-1651).
Olje på lerret, 163 x 132 cm, Göteborgs konstmuseum.

Med dette bildet avrunder vi vår lille ekskursjon til Göteborgs konstmuseum. På muséets nettsider finner vi denne omtalen av kunstneren og bildet, som oppgis å være malt tidlig i hans karriére.

Jacob Adriaensz Backer föddes i Harlingen och utbildade sig hos Lambert Jacobsz i Leeuwarden. Han koncentrerade sig på porträtt och studiehuvuden, mer sällan på figurscener som denna. Backer var aldrig elev till Rembrandt men tog intryck av Rembrandts porträtt- och historiemåleri efter att han kom till Amsterdam 1633.

De fyra evangelisterna är ett tidigt verk i konstnärens produktion. Snarare än som helgon framställs evangelisterna som vanliga människor eller munkar. De sitter vid ett bord runt en uppslagen bok med sina respektive symboler: Matteusängeln bakom Matteus, Johannesörnen i övre högra hörnet, Lukasoxen till höger och Markuslejonet nere till vänster. Ämnet kan ha tilltalat mennoniterna, den religiösa protestantiska sekt som Backer och hans lärare tillhörde.

Noen har antydet at den norske Backer-slekten, som blant andre omfatter malerinnen Harriet Backer (1845-1932) kan ha nederlandske aner, men det er ikke dokumentert at denne slekten også omfattet Jacob Adriaensz Backer.

ANNONSE

Læs også

Læs også