Kultur

Den akademiska damkören Linnea, Östgöta Kammarkör, Linköpings Studentsångare og Sanna Sundstedt, klaver, under ledelse av Hans Lundgren, fremfører Wilhelm Stenhammars (1871-1927) Vårnatt, til tekst av Oscar Levertin (1862-1906).

Vackra vita vår,
du, som på stjärnlyst strimma
tyst över vägarna går,
lätt genom nattens dimma,
du, som ger växt och grodd,
du, som ger sol och grönska,
skänker, blott du blir trodd,
hjärtana allt vad de önska,
strö nu med fulla fång
dagg och doft på färden,
gnistor, glömska och sång,
allt som förnyar världen.

Men, o milda vår,
minns, att du bärer förhoppning
ock för det, som aldrig får
mera tänka på knoppning.
Dröm, som i kamp blött slut,
löften långsamt förbrunna,
trådar, som sakta nötts ut,
hur fast, hur fast de en gång varit spunna,
strängar som oförmärkt brustit,
men länge måst skälva,
tankar, som stridit och värkt,
tills de levt över sig själva.

Alla de vänta på dig,
vänta till vila bli burna,
längta från uttrådd stig
att varda aska i urna.
Vackra, vita vår,
gjut din lycka kring staden,
men där du strålande går,
glöm ej de vissna bladen.

ANNONSE

Læs også

Læs også