Kunstbilde

Christian Krohg (1852–1925).
Olje på lerret, 61,5 x 79,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Både i sine bilder og i sitt forfatterskap viste Christian Krohg et betydelig sosialt engasjement, noe dette bildet er et godt eksempel på. Den unge syersken har falt i søvn bak sin symaskin, uten å ha slukket parafinlampen. Et krevende og dårlig betalt arbeid, som ikke gir særlig mye tid til å sove.

Året etter, i 1886, ble hans roman Albertine utgitt – og forbudt og beslaglagt så å si umiddelbart. Høyesterett fastholdt forbudet, og dermed er Albertine fortsatt forbudt, formelt sett. Høyesteretts avgjørelser sies å være endelige.

Men forbudet blir heldigvis ikke lenger tatt mere alvorlig enn Høyesteretts forbud mot Henry Millers Sexus.

ANNONSE

Læs også

Læs også