Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528).
Tresnitt, 23,5 × 29,8 cm, National Gallery of Art, Washington DC.

Dette regnes som ett av Albrecht Dürers best kjente trykk. Men han fikk aldri se dette neshornet i levende live. Trykket er basert på andres skisser og beskrivelser. En god redegjørelse for det kan leses her.

(Det er ganske populært å snakke Wikipedia ned, men de er som regel svært nøyaktige hva kunsthistorie angår).

Det er ikke helt klart om dette er et tresnitt (høytrykk) eller en xylografi (dyptrykk). Dürer skal ha benyttet begge teknikker. Felles for de fleste av hans senere tresnitt/xylografier er at de er utført på ende-tre, mens Edvard Munchs og Gustav Vigelands tresnitt er i alminnelighet utført på langs av trefibrene.

ANNONSE

Læs også

Læs også