Kunstbilde

Nikolai Astrup (1880-1928).
Olje på plate, 90 x 104 cm, Sparebankstiftelsen DNB, deponert i KODE – Bergen Kunstmuseum.

Som vi har sett, var Nikolai Astrup svært dyktig i å fortolke natur, og vise naturens analogier til menneskelige fenomener. Kornstaurene var et motiv han gjenga i flere varianter.

Ogaå Theodor Kittelsen (1857-1914) lot seg fascinere av kornstaurenes likheter med menneskelige skikkelser.

VI kan vel med en viss grad av sikkerhet anta at uten den norske naturen ville nok både Astrupr og Kittelsens kunst hatt en helt annen karakter.

ANNONSE

Læs også

Læs også