Nyt

Under et møde i EU-rådet fredag la Polen ned veto mod en udtalelse om «sikkerheden til LGBTI-personer» i unionen. Etter Polens opfatning favoriserer EU homofile, mens kristnes rettigheder kan krenkes, melder det engelskspråklige polske nyhetsnettstedet Notes from Poland.

Det var i et møde mellom indenriks- og justisministre i EU i Brussel at unionens svenske præsidentskab bad medlemslandene om at gi sin tilslutning til udtalelsen, som ville have forpligtet dem til blandt andet at holde LGBTI-saker på den politiske dagsorden og jævnlig følge op LGBTI -personers sikkerhed særskilt.

Teksten formulerer forpligtelsen på denne måde:

We commit to:

6. Promote and support the fundamental right of all persons within the EU, including LGBTI persons, to be safe from violence, harassment and discrimination; continuously address violations of fundamental rights, including such violations against LGBTI persons and keep matters of LGBTI safety on the political agenda;

7. Regularly follow up on the state of play of LGBTI equality in general, and of the safety of LGBTI persons in particular, including by examining relevant reports and studies presented by the Commission, the Fundamental Rights Agency and other relevant bodies and institutions, thereby providing a forum to take stock of progress and exchange views.

Polens justisminister Zbigniew Ziobro kunngjorde imidlertid at Polen ville legge ned veto mod udtalelsen, som trengte enstemmig samtykke fra EU-landene. Ifølge Ziobro bliver LGBT-miljøet snarere end diskrimineret i EU, går det frem af en Twitter-post fra visejustisminister Sebastian Kaleta.

ANNONSE

Ifølge en udtalelse fra den polske justisministeren havde det svenske præsidentskab ignoreret Polens anmodning om blandt religiøse troende personer, som må beskyttes mod diskriminering, og dette blev udslagsgivende for hans veto, oplyser Notes from Poland.

“All victims of crime should be treated with the same respect,” said deputy justice minister Sebastian Kaleta, who was representing Poland at the council meeting. “Indicating [only] one social group is contrary to equality before the law and combating discrimination.”

“Brussels wants to be blind to the victims of discrimination against believers,” added Ziobro. “They want to forcefully impose – under the banner of tolerance and equality – privileges for LGBTQ communities… [Poland] must have the courage to defend its own identity, heritage and values.”

Også Ungarn tok stilling mod udtalelsen om LGBTI-personers sikkerhed. Presidentskapet bemerket således i udkastet til udtalelse at EU-rådet ikke havde kommet til nogen konklusjon, men at 25 af EUs medlemsland sluttet sig til teksten.

Polen la ellers ned veto mod udkastet til et nyt direktiv vedrørende vold mod kvinder og vold i hjemmet fordi teksten benytter udtrykket «gender», som ifølge Polen ikke har nogen klar definition.

Et sådan direktiv ville kriminalisere personer som sætter spørgsmålstegn ved eksistensen af 50 eller 200 «køns», mener den polske visejustisministeren.

 

 

ANNONSE