Kommentar

Jeg ved godt, at jeg har skrevet om det før, men jeg bliver ved med at vende tilbage til en af de seneste to hundrede års mest skelsættende omvæltninger, nemlig at kapitalismen ikke længere ubetinget er styret af profitmotivet, men at kapitalisternes handlinger i stigende grad dikteres af politik og ideologi. Endog når det går ud over indtjeningen.

Alternativt afhænger de mest lukrative investeringer af politiske beslutninger, og profitabiliteten garanteres ikke af det frie marked, med af Den Dybe Stats forordninger og forbud.

I USA har ølgiganten Anheuser-Busch og forretningskæden Target oplevet kraftige fald i omsætningen og aktieværdien, efter at de er gået over til at reklamere for ”Pride”, transkønnethed og sparkedragter med plads til tissemænd for babypiger – undskyld: babypersoner.

Disse og andre ligesindede virksomheder må have vidst, at deres overgang til det yderste woke ville fremkalde negative reaktioner hos en betydelig del af deres kunder, men noget andet har været vigtigere for dem. Og man forstår, hvad det er, ved at studere en rapport, som American Accountability Foundation udsendte i 2022.

ANNONSE

Den viser, at de såkaldte ”tre store” investeringsselskaber på Wall Street – BlackRock, Vanguard og State Street – styres af venstreorienterede aktivister. Pengene er ikke deres egne, men tilhører bl.a. institutionelle investorer så som pensionsfonde, hvis investeringer de bestyrer.

Tilsammen udøver disse selskaber en magt, som mange regeringer må misunde dem, og de bruger magten til bl.a. at tvinge andre virksomheder til at indrette sig efter “klimakravene”, der går ud på, at enhver udledning af CO2 skal ophøre senest i 2050.

Som rapporten understreger, er der tætte forbindelser mellem De Tre Store og inderkredsen i det demokratiske parti, så det er svært at se, hvor den ene begynder, og den anden ender. Men det er fuldt forståeligt, fordi de ultimativt har de samme mål – nemlig en revolution, der vil give dem total kontrol over borgerne.

Få virksomheder vover at trodse en sådan magtkoncentration, når de får ordre til at reklamere for den rabiate venstrefløjs seneste, perverse indfald.

Engang kunne man affærdige klimahysterikerne som overklasseløg, der ikke havde noget bedre at foretage sig end at rende rundt og blokere trafikken og ødelægge kunstværker. Men efter venstrefanatikernes erobring af den politiske magt, er det blevet big business at sætte pengene på de projekter, der beordres af statsmagten. Det er nærmest umuligt at tabe penge, når Den Dybe Stat står klar til at kompensere for ethvert tab.

Pointen er, at der på det seneste er sket en sammensmeltning af kapitalen og staten, sådan at den ene knapt kan skelnes fra den anden.

En af metoderne til at få uartige kapitalister til at danse efter socialisternes pibe er opfindelsen ”ESG”, der står for ”Environmental Social Governance”. Den kan karakteriseres som en slags karakterbog, der belønner virksomheder, som agiterer for den venstre-ekstremistiske ideologi og dagsorden. De skal for alt i verden bevidne, at køn er en social konstruktion – og altså ikke noget medfødt. Og hvis de slår på tromme for påstanden om Jordens snarlige undergang og glæden ved at bortoperere børns bryster og penisser, får de ESG-point, hvilket fører til særbehandling, når kapitalmastodonterne skal placere deres penge.

I sin årlige rapport for 2020 pralede BlackRock af at have identificeret 244 virksomheder, der havde gjort ”utilstrækkelige fremskridt i form af at integrere klimafaren i deres forretningsmodel”.

Det skulle nok få de 244 til at rette ind.

Stat-kapiltals-konglomeratets endemål er at eliminere enhver forhindring for deres totalitære tyranni.

Besynderligt! Venstrefløjen lagde ud med at kæmpe for menigmand mod kapitalistisk udbytning. Den er nu smeltet sammen med sin tidligere modstander.

Og det er unægteligt en stor historie.

ANNONSE