Kunstbilde

Benvenuto di Giovanni (1436-c.1517).
Tempera på tre, 42,1 × 47,4 cm, National Gallery of Art, Washington DC.

Den tidligste omtale av Jesu gravleggelse og oppstandelse finner vi i evangeliet etter Marcus, slutten av det 15. og begynnelsen av det 16. kapitel, her gjengitt etter DNB 1930.

Og da det alt var blitt aften – det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten – kom Josef av Arimatea, en høit aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde sig til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme. Men Pilatus undret sig om han alt skulde være død, og han kalte høvedsmannen for sig og spurte ham om det var lenge siden han døde; og da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han liket til Josef. Og Josef kjøpte fint linklæde og tok ham ned og svøpte ham i linklædet og la ham i en grav som var uthugget i klippen, og veltet en sten for døren til graven. Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt.

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss?

Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet. Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham. Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder.

Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet.

Vers 9-20 av det sekstende kapitel mangler i de eldste (alexandrinske) håndskrifter.

Et resurrexit (Og sto opp igjen) fra Johann Sebastian Bachs h-moll-messe BWV 232 (1749). Karl Richter dirigerer Münchener Bach-Orchester og Münchener Bach-Chor i et opptak fra 1962.

et resurrexit tertia die secundum scripturas; et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Dei Patris; et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis.

ANNONSE

Læs også

Læs også