Doc-TV

USA har et latinsk motto “Et pluribus unum”, av mange én. Det har vært grunnlaget for en republikk bygget på mennesker fra hele verden. Du kommer med en bagasje, alle har vi en bagasje, Legg den igjen hjemme. Du skal bli amerikaner.

Kravet var språk, tilpasning, integrering, assimilering.

Inntil Demokratene utviklet en ny ideologi som stiller det opprinnelige slagordet på hodet: Av en mange.

Alle kan beholde sin opprinnelige kultur. Som om ikke dett var nok kan de utvikle nye identiteter som har forrang for den “amerikanske”. Nå er det ikke lenger noe som er verdt å respektere som amerli ikansk på Demokratisk side. Demokratene har erklært Amerika krig.

Det har også våre egne partier gjort, de vil bare ikke innrømme det. Men se hvordan de renser norsk historie og kultur for det norske. Du skal glemme hvem du er.

ANNONSE

De er anti-norske, akkurat som anti-amerikanerne i Demokratene.

Hvis du setter pris på skogpoddene: Vipps oss på 13629. Alle bidrag hjelper.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

ANNONSE