Kunstbilde

Dirck Jaspersz. van Baburen (c.1595–1624).
Olje på lerret, 189 x 210,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Dirck van Baburen regnes blant Utrecht-caravaggistene, som. i likhet med svært mange av datidens europeiske kunstnere var under sterk innflytelse av Michelangelo Merisi di Caravaggio (1571-1610). Bildet har tidligere tilhørt Johan Christian Dahl (1788-1857) som solgte det til muséet i 1843.

Den nytestamentlige beretning som her illustreres, finner vi bare i evangeliet etter Lukas, 2, 40-52 (DNB 1930):

Men barnet vokste og blev sterkt og fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Og hans foreldre drog hvert år til Jerusalem til påskefesten. Og da han var tolv år gammel, drog de der op, som det var skikk på høitiden; og da de hadde vært der de dager til ende, og de vendte hjem igjen, blev barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste ikke om det.

Men da de trodde at han var i reisefølget, kom de en dags reise frem, og lette efter ham blandt slektninger og kjenninger; og da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette efter ham.

Og det skjedde tre dager derefter, da fant de ham i templet; der satt han midt iblandt lærerne og hørte på dem og spurte dem, og alle som hørte ham, var ute av sig selv av forundring over hans forstand og svar. Og da de så ham, blev de forferdet, og hans mor sa til ham: Barn! hvorfor gjorde du oss dette? Se, din far og jeg har lett efter dig med smerte.

Og han sa til dem: Hvorfor lette I efter mig? Visste I ikke at jeg må være i min Faders hus? Men de forstod ikke det ord han talte til dem. Og han gikk ned med dem og kom til Nasaret og var dem lydig. Og hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Og Jesus gikk frem i visdom og alder og yndest hos Gud og mennesker.

Bildet inneholder en aldri så liten anakronisme, ettersom Templets prester og lærde ikke ville ha benyttet innbundne bøker (codici), men bokruller slik vi fortsatt finner i synagoger.

ANNONSE

Læs også

Læs også