Kopierede/fra hoften

FN’s særlige rapportør for oprindelige folks rettigheder, guatemalaneren José Francisco Cali Tzay, har været i Danmark og Grønland og kan rapportere, at de danske myndigheder udsætter grønlændere i Danmark for diskrimination og racisme. Der er tilmed tale om ”strukturel racisme”, som vist nok er værre end almindelig racisme. Problemer er bl.a., at herboende grønlændere er overrepræsenteret i statistikker over tvangsfjernelser, fordi man i psykologitests ikke tager hensyn til kulturelle forskelle, eller fordi mødrene ofte ikke forstår dansk.

Det er haps for direktør i Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck, der fremhæver, at den danske stat har en særlig forpligtelse til at beskytte oprindelige folk mod diskrimination. Direktøren klager også over, at de tests, det offentlige bruger, når forældrenes evner skal vurderes, er udviklet i en vestlig sammenhæng og rettet mod vestlige familier.

Det rejser unægteligt to problemer: Men hvilken begrundelse betragter FN og Louise Holck grønlændere som mere oprindelige end danskere? Danskerne har trods alt boet i Danmark i mindst 1500 år og må vel derfor betegnes som mindst lige så oprindelige som de grønlændere, der er ankommet de seneste årtier? Og kan det virkelig komme bag på de to godgørere, at danske tests er vestlige? Danmark ligger trods alt i Vesten, og hvis grønlændere ikke bryder sig om denne kendsgerning, er der ingen, der forhindrer dem i at rejse til Grønland, som man forstår på grønlandske politikere ikke er en del af Vesten.

ANNONSE

Bortset fra det skulle man tro, at José Francisco Cali Tzay havde fuldt op at gøre med diskrimination og racisme hjemme i Guatemala. Ifølge en nylig rapport fra UNHCR, som beskæftiger sig med flygtninges forhold, er ”et stadigt større antal mennesker i Centralamerika tvunget til at forlade deres hjem. På verdensplan er der rundt regnet 597.000 flygtninge og asylsøgende fra El Salvador, Guatemala og Honduras. De flygter fra bandevold, trusler, udpresning og rekruttering til bander eller prostitution så vel som fra seksuelt baseret vold.”

I Guatemala har landets store befolkning af mayaer gennem århundreder lidt under forfølgelse, massemord og vold.

Men det står altså også galt til med grønlændere i såvel Danmark som Grønland, der må lide under dansk undertrykkelse. Fra grønlandske politikere hører vi heller ikke stort andet end beklagelser over den danske ondskab.

Løsningen ligger lige for: Det grønlandske selvstyre meddeler regeringen i København, at landet melder sig ud af Rigsfællesskabet, hvorefter de herboende grønlændere kan rejse hjem til et frit og lykkeligt land befriet for diskrimination, racisme og med et familieliv renset for vestlig kultur.

Det er mærkeligt, at det ikke for længst er sket, for man hører aldrig andet end grønlandske beklagelser over den danske imperialisme. I hvert fald kan de ikke komme på noget at takke Danmark for.

ANNONSE