Kunstbilde

Valdemar Christian Schønheyder Møller (1864-1905).
Format og samling er ikke oppgitt.

Anna Hammershøis (1866-1955) portrett, malt av hennes bror Vilhelm på veggen gir en omtrentlig datering mellom 1885 da bildet ble malt, og da det havnet i Hirschsprungs samlinger rundt 1889 (?). Det sies at fotografen var ganske betatt av henne – men de to ble aldri noe par.

Hvor avansert Anna Hammershøi var som pianist har jeg ikke funnet noen opplysninger om. Vi kan ikke uten videre gå ut fra at hun ble klaverpedagog, slik Edvard Munchs søster Inger. Men begge har til felles at deres brødres portretter av dem ble noe av et gjennombrudd både for Edvard og Vilhelm.

Det er umulig å gjette seg til hva som ble spilt, men Johannes Brahms’ (1833-1896) tredje klaversonate i f-moll fra 1854 kan passe inn i sammenhengen. Over annen sats, Andante espressivo har komponisten tilføyet tre verselinjer fra C. O. Sternau (1823-1862):

ANNONSE

Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint
da sind zwei Herzen in Liebe vereint
und halten sich selig umfangen

Annen sats begynner ved 10.58.
Claudio Arrau (1903-1991) spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også