Gæsteskribent

Hvad har størstedelen af ledende europæiske politikere tænkt sig, at resultatet af deres håndtering af den fortsatte indvandring til kontinentet skal ende med ? Hvis de har tænkt … For Europa er nu på vej tilbage til 2015, hvor 1,3 millioner migranter søgte asyl i EU.

Alene i de første 10 måneder af 2022 har i alt ca. 700.000 migranter søgt asyl i EU plus Norge og Schweiz. Det højeste antal siden 2016, hvor 1,3 millioner migranter søgte asyl. Aktuelt er der tale om en stigning på intet mindre end 70 pct. i forhold til 2021. De kommer fra Nordafrika over Middelhavet eller ad Balkanruten gennem det østlige Europa. (DKA 28.11.2022).

“EU har udviklet sig til en trojansk hest, der via samarbejde med Den arabiske Liga og FN har lovliggjort migration som en menneskeret, og der tegner sig mere og mere en agenda, der handler om gennemførelsen af en befolkningsudskiftning og opfylde et løfte over for den muslimske verden om at smelte Europa og den muslimske verden sammen, så den bliver til et sammenhængende integreret politisk, religiøst og kulturelt landområde, kun adskilt af Middelhavet. Europas lande råder over både militær og mandskab som nemt kunne matche opgaven med at sætte en stopper for ulovlig indvandring. Hvad der mangler, er politisk lederskab og vilje” (Ewald 24NYT 3.12.2022).

Ifølge EU’s plan vil man forsøge at få 34 millioner migranter gjort til EU-borgere med ret til af stemme. Men hvem siger, det er, hvad Europa behøver eller overhovedet har stemt for?

ANNONSE

I en tale 3. marts 2016 sagde Ungarns premierminister Viktor Orban:

“Det er forbudt at sige, at når man i Bruxelles har planer om at transportere fremmede hertil og bosætte dem blandt os, er det ikke tilfældigt. Det er en planlagt og styret operation, en folkemængde sendt i vor retning forklædt som en humanitær sag, der i virkeligheden er en besættelse. Det er forbudt at påpege, at formålet med denne besættelse er at forandre det kulturelle og religiøse landskab i Europa og forvandle dets etniske fundament for dermed at fjerne den sidste hindring for internationalismen: nationalstaterne.”

I vort naboland Sverige har 34 pct. af befolkningen udenlandsk baggrund. Danske medier er tavse herom. Men det sætter sine grimme spor i landet (Snaphanen 14.10.2022). Desværre så svenske politikere ikke udviklingen komme… siger de, selv om den har været på vej i 40 år.

Ser man på Tyskland, får migranter nu lettere adgang til permanent ophold og statsborgerskab. De, der kommer for at søge asyl, lader man blive i landet, selv om de ikke lever op til gældende regler for asyl. Med den nye regering smækker Tyskland dørene op for en massiv øget ikke-vestlig indvandring. Præcis som Merkel gjorde i 2016. I Frankfurt er tyskerne i dag i mindretal.
Økonomen James Pomeroy fra banken HSBC bemærker, at i Europa “vil befolkningstallet med den hastighed, som tingene udvikler sig, være halveret inden år 2070, og kontinentet risikerer at have mistet 400 mill. indbyggere i år 2100″ (DKA 31.10.2022).

Går man til Frankrig viser det sig, at flere af jihadisterne, som myrdede 130 mennesker i Paris i november 2015, netop var ankommet til Europa som flygtninge (Jihad Watch 08.12.2019). I 2019 proklamerede præsident Macron, at “vi lever i en tid med massiv folkevandring”, og han advarede mod at tro, at man kunne gå mod strømmen, for, som han udtrykte det, “så virker grænsemure ikke. (24NYT 06.02.2019).

“I England og Wales har den muslimske befolkningen i løbet af fem år økt med 16 pct. til 3,1 million. Ingen anden religiøs gruppe vokser fortere. Samme udvikling ser vi i Norge” (HRS 04.01.2020.) Alene i år har mere end 40.000 migranter uhindret kunnet krydse Kanalen til England. I Londons gader ser man grupper af radikale muslimer optræde som politibetjente, hvor de tvinger alle til at rette ind efter muslimske regler, og også briterne generes for at få dem til at efterleve muslimske regler (DKA 06.02.2013).

Det hører vi ikke et ord om i danske medier, hvor man heller ikke kalder tilstrømningen ved det rette navn: At det ikke drejer sig om flygtninge, men om besættere og erobrere, der ifølge Koranen adlyder profetens ordre om, at de vantro skal dræbes eller underordne sig islams bud. Islam er ikke kun en totalitær religion, men en politisk ideologi, hvor kun den øverste leder må udtale sig. Andre skal blot rette ind. Det sande står allerede i Koranen, så ingen behøver at tænke selv (KD 22.01.2015).

Spørgsmålet er, hvornår danske politikere begynder at tænke selv, eller vil de sammen med Europas ledere begå kollektivt selvmord ved i naivitet og uvidenhed at forære deres respektive lande væk. Ifølge KD 26.10.2022 er hver 7. i vort land ikke dansker. 15,2 pct. af befolkningen er indvandrere eller efterkommere. Blandt de stemmeberettigede er 5,5 pct. indvandrere eller efterkommere, som fra folketingets talerstol nu med eget parti proklamerer, at de planmæssigt arbejder for at udbrede islam i Danmark. (DKA 01.02.2022)

Godt gået, Danmark… eller hvad… Med politikernes ringe kendskab til islam, har du svinget dig op fra ingenting til det dobbelte, hvad angår mit gamle fædrelands fortsatte eksistens.

“Socialdemokratiet lovede i 2018 at lægge loft over indvandringen. Det er ikke sket. Forinden lovede de blå partier en “stram indvandringspolitik”. Det blev ved snakken. Migranterne siver ind i en lind strøm hjulpet af embedsværket, rådgivere, konsulenter og ngo’er, uden at de toneangivende partier kan eller vil gøre noget ved det. Ifølge Danmarks Statistik er der nu 535.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. En stor del af dem er klienter, der ikke kan eller ikke vil være en del af arbejdsmarkedet. Politikerne har opgivet at fjerne overførselsindkomsterne fra klienter fra islamiske kultursamfund, som nu oppebærer en slags uformel borgerløn, finansieret af smeden, sygeplejersken og arbejdsmanden” (www.asgeraamund.dk30.10.2022).

Og for at det ikke skal være løgn, har Socialdemokratiet givet muslimske friskoler den nette sum af en milliard kroner, selv om man lovede at lukke alle skolerne (b.dk 14.10.2022). Så pyt med, at hospitalerne mangler ressourcer, og at forsvaret økonomisk er på måsen, men der kommer nok en masse nye gode løsninger i morgen…eller en anden dag -hvis de kommer – måske endda fra Jakob Ellemann?Og det er vel kun småpenge oven i de i forvejen 90 mia. årlige kroner, der går til fremmede i Danmark.

Men på ét område kan Danmark konkurrere med verden: Ifølge TV2 30. november 2022 har vi igen verdens højeste skattetryk. Så kan vi se, hvor vi en dag vil flygte hen, når voldelige migranter med for 95 pct.s vedkommende islamisk baggrund har drænet vore statskasser, brændt vore biler af og skabt en fremtid for vore efterkommere, ingen bryder sig om at tænke på.

“I den vestlige verden har Europa valgt en meget speciel form for selvmord, som indebærer at myrde de nationer, Europa består af (…)og den skyldige bag dette mord er ikke vanskelig at udpege: Den europæiske Union.” Michel Houellebecq fransk forfatter

 

 

Cand.psych. Ruth Bering i Nordjyske den 7. December 2022

ANNONSE