Kunstbilde

Etsning, c.1870, 24 x 27 cm, Leo Baeck Institute at the Center for Jewish History, New York.
Signaturen er oppgitt å være uleselig.

Synagogen ble reist i årene 1862-70 etter tegninger av Edwin Oppler (1831-1880). Han var arkitekten bak flere tyske synagoger – som samtlige ble ødelagt i forbindelse med Krystallnatten den 9.-10. november 1938.

Krystallnatten, også omtalt som Novemberpogromen, omfattet Tyskland, Østerrike, Sudetenland og Danzig, og var den til da verste pogrom i Europa, med rundt hundre direkte dødsofre og store materielle ødeleggelser. Vi finner flere detaljer på nettsidene hos United States Holocaust Memorial Museum og Jüdisches Museum Berlin (tysk-språklig).

Det er nå på dagen 84 år siden dette skjedde – og senere skulle det bli enda verre.

Synagogen i Hannover brenner, natt til 10. november 1938.

Ukjent fotograf, samling ikke oppgitt, bildet funnet hos The Times of Israel.

Der synagogen en gang sto, finner vi dette minnesmerket:

Foto: Rabanus Flavus, Wikimedia Commons.

Den hebraiske teksten, med tysk oversettelse under, finner vi i Jeremias 8,23 (i DNB 1930 9,1):

Gid mitt hode var vann, og mitt øie en tårekilde! Da vilde jeg dag og natt gråte over de drepte blandt mitt folk.

Det nederste tyske avsnitt kan gjengis med:

Her sto synagogen, vår bys jødiske forsamlings gudshus, forbrytersk ødelagt den 9. november 1938.

Til minne og formaning.

ANNONSE

Læs også

Læs også