Kunstbilde

Axel Lindahl (1841-1906)
Albuminkopi fra glassplatenegativ, Nasjonalbiblioteket.

Lom stavkirke kan dateres, ut fra årringene i trematerialene, til en gang etter 1157-58. Det er foretatt en del senere endringer og restaureringer.

Olav Aukrust (1883-1929): Fragment av Vinternatt, fra samlingen Himmelvarden (1916)

Rosur ved rimskoga rute
kysser det klåre svell;
månen i rømdi der ute
ris over hjelmkalde fjell, – –
glor fram i kyrre koret
frå kyrkjeglasom og skin
over skybleike sylvstaup og store
stakar på snøkvitt lin.

Glansen frå glasom fløymer
grøn over stolpar og golv,
altartavla drøymer
med Kristus og alle dei tolv…
Steinlauv og storkna bladvokst
ris under høgreist tak,
bogar og gullgrønn uthogst
og bivrande mån’ljos-flak.

Axel Lindahl tok også dette interiørbildet i kirken. Som vi kan ane, er altertavlens motiv Nattverden.

ANNONSE

Læs også

Læs også