Kunstbilde

Adolph Tidemand (1814-1876)
Kull på papir, 41,9 x 49,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Tidemands interesse for årestuer/røykstover kan spores tilbake til slutten av 1840-tallet. Ett av de beste eksemplene er Haugianerne, der den eneste synlige lyskilde er lyset som faller inn ovenfra gjennom ljoren, som det kalles. Man kan forsiktigvis antyde at denne tegningen ikke er tidligere enn c.1850 +/-.

Tegningen kan ha vært en forberedende studie til et større maleri, som ikke ble utført, så vidt man kjenner til.

ANNONSE

Læs også

Læs også