Kunstbilde

Knud Knudsen (1832–1915).
Albuminkopi fra glassplatenegativ, Riksantikvaren.

Borgund stavkirke er først nevnt i kilder fra 1342, men undersøkelser av trematerialene antyder at den sannsynligvis ble bygget en gang etter vinteren 1180-81, da trærne ble felt, ut fra årringene å dømme.

Professor Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857) omtalte Borgund stavkirke i Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus den frühsten Jahrhunderten in den innern Landschaften Norwegens (1837) (Minnesmerker over en svært avansert tre-byggekunst fra de tidligste århundrer i de indre norske landskaper), som er gjengitt her.

Der finner vi også I.C. Dahls gjengivelse av kirkens interiør.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Vestens triste eftermæle

Lang dags rejse mod nat

Læs også