Kultur

Valentina Lisitsa er solist med Freiburger Mozart-Orchester, under Michael Errens ledelse.

Tradisjonelt spilles denne konserten med Ludwig van Beethovens (1770-1827)  kadenser, men Lisitsa har her valgt Mozart-eleven Jan Nepomuk Hummels (1778-1837) variant.

Man regner at Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) skrev i alt 27 konserter for klaver og orkester -men autentisiteten til noen av de første er omstridt, selv om notene ser ut til å være fra den unge Mozarts hånd. Kopiering av noter var en del av musikkundervisningen den gang.

ANNONSE

Læs også

Læs også