Doc-TV

Det er tider når vi foretrekker å handle i det skjulte – når vi tror vi kan unnslippe kritikk og spørsmål ved å være usynlige. Men det kommer øyeblikk når vi ikke har noe annet valg enn å stå opp for hvem vi er, våre idealer og hva vi er her for å gjøre…

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

18. søndag i treenighetstiden

En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»

Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

Mark 1:40-45

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

ANNONSE

Læs også

Læs også