Kunstbilde

Theodor Severin Kittelsen (1857-1914).
Blyant, penn og lavering på papir oppklebet på papp, 27,7 x 37,2 cm, privateie.

De av oss som fortsatt erindrer tiden før skurtreskerne overtok, vil vite at da kornet var ferdig skåret, ble det bundet i nek, og blant annet samlet på kornstaur for tørking før den endelige treskingen. Og motivet her er nettopp kornstaur med nek.

For å si det på en anelse vanskelig, var visuelle observasjoner sentrale for Kittelsen. Hans troll er bygget opp av elementer han så i den norske naturen – som man lett kunne kjenne igjen. Det er sannsynligvis en viktig grunn til at Kittelsens arbeider har blitt så folkekjære.

Kornstaurene kan minne om en flokk godt voksne damer underveis til et forsamlingssted. Og på den tid da bildet ble tegnet, var kvinnelig stemmerett heftig diskutert.

Kvinner fikk stemmerett ved kommunevalget i 1910, og ved stortingsvalget i 1913, etter nær 30 års kamp.

Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo har 30-årsjubileum i år, og Kittelsens tegning er med i utvalget som kommer for salg den 29. november.

ANNONSE

Læs også

Læs også