Kunstbilde

Litografi etter forelegg av Hjalmar Kjerulf (1815–1847), publisert i albumet Norge fremstillet i Tegninger, utgitt av Chr. Tönsberg i 1848.

Heddal stavkirke (tidligere Hitterdal) ligger like ved Notodden i Telemark. Den er Norges største bevarte stavkirke, antatt påbegynt en gang på 1200-tallet, og tidligst nevnt i en kilde fra 1315.

Hjalmar Kjerulf fikk dessverre ikke noe langt liv, han hadde begynt å studere ved akademiet i Düsseldorf i 1845, men bukket under for tuberkulose bare 31 år gammel. Hans to søsken, broren og komponisten Halfdan (1815-1868) og søsteren Ida (1817-1840), som var forlovet med dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) ble også rammet av den samme sykdommen.

Her passer Geirr Tveitts (1908-1901) Stavkyrkjestev fra Hundrad hardingtonar, Suite nr.1, Op. 151 (1954).

Royal Philharmonic Orchestra spiller, dirigent er Per Dreier (1929- 1997)
ANNONSE

Læs også

Læs også