Doc-TV

Document TV hadde torsdag besøk av tidligere statssekretær i olje- og energidepartementet, Trygve Tamburstuen. Han tjente under den første oljestatåråden Bjartmar Gjerde. Han har således kunne følge norsk oljenæring fra begynnelsen og er i en unik posisjon til å uttale seg om dagens strømkrise.

To ting skiller seg ut: Med energiloven av 1991 ble det norske kraftmarkedet overlatt til markedet. Det var under Gro. Meningen den gang var at det var staten som skulle ha en kontrollerende rolle, slik som i oljenæringen. Men med tiden var det kommersielle aktører som overtok. Det skjedde gradvis gjennom nordisk samarbeid og dannelsen av Norpool, børsen kraftmekling. Men internasjonal finans viste også interesse og det endte med at Nasdaq i New York og Euronext fikk kjøpe kontroll over norsk kraftmarked av Statnett.

Den norske stat og Equinor er stenrike, men det norske folk har havnet i en skvis som gjør at pengene renner ut. Folk har begynte å føle virkningene av Putins krig. Den gjør Equinor og staten enda rikere og folk fattigere.

ANNONSE

Medier og politikere vil ikke snakke om denne mekanismen, men det er snakk om den viktigste overføring av makt og penger noen gang i norsk historie. Etterhvert vil sannheten komme for en dag og det er vanskelig å forestille seg at dagens system vil overleve.

 

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

ANNONSE