Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932)
Olje på lerret, 65,5 × 78,3 cm, Haugar Kunstmuseum, Tønsberg.

I 1918 bestilte det daværende Nasjonalgalleriets direktør Jens Thiis (1870-1942) dette bildet, som Harriet Backer arbeidet med fra 1919 til 1931, men som fortsatt sto ufullført på staffeliet da hun gikk bort i 1932, 87 år gammel.

På dette fotografiet, tatt rundt 1920 i hennes atelier i Hansteens gate 2 i Kristiania, arbeider hun med Evighetsbildet, som det etter hvert ble kjent som.

ANNONSE

Læs også

Læs også