Kommentar

Sammen skal vi nok få løst klimaproblemet, skriver en venlig mand til de børn og unge, der frygter, at deres liv er ødelagt af menneskeskabt opvarmning. Det gør han i den bedste hensigt, men ved at præsentere klimaet som et “problem”, som det står i menneskets magt at løse, bærer han ved til den rådende klimafortælling.

Klimaet har næsten til alle tider udgjort et problem, fordi det aldrig har været stabilt. Perioder med varme er blevet afløst af kulde. Polernes isdække er vokset og skrumpet, og indtil for 12.000 år siden var store dele af Danmark dækket af en tyk iskappe. Mennesker var der ingen af, bortset fra spredte grupper af jægere, der engang imellem vandrede ind fra syd for at jage rensdyr. Under denne istid var havets vandstand 120 meter lavere end i dag, hvilket betød, at man kunne gå fra Danmark til England. På bunder af Nordsøen ligger nemlig Doggerland, et 23.000 kvadratkilometer stort landområde, hvor der er fundet spor af dyr, planter og menneskelige aktiviteter. Med tiden trak isranden sig tilbage, og for ca. 8000 år siden blev de sidste rester af Doggerland oversvømmet.

Det var nok en bedre historie at fortælle børnene. De kvikkeste af dem ville måske spørge Dan Jørgensen, hvad vore forfædre dog havde gjort for at afstedkomme denne klimakatastrofe.

ANNONSE