Kunstbilde

Dieric Bouts (c.1420–1475)
Olje og tempera på tre, 83 × 85 cm, Akademie der bildenden Künste, Wien.

Den siste gang Jesu mor Maria uttrykkelig nevnes i Det nye testamente er i Apostlenes gjerninger 1,14 (DNB 1930):

Alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

De kanoniske skrifter sier intet om hvordan det gikk senere, og hvor eller hvordan hun døde. Det dannet seg temmelig raskt legender, som vi kan lese her og her. Men først i 1950 ble Marias fysiske himmelfart et offisielt dogme i den romersk-katolske kirke.

Kunstneren har her fremstilt Maria i det hun krones av Trefoldigheten, Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd i en dues skikkelse, og omgitt av syngende engler.

Tomás Luis de Victorias (c.1548 –1611) Salve regina a 8, Paul McCreesh dirigerer Gabrieli Consort.
Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens: O pia: O dulcis
Virgo Maria

I en engelsk gjengivelse:

Hail, holy Queen, Mother of Mercy!
Our life, our sweetness, and our hope!
To thee do we cry, poor banished children of Eve,
to thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley, of tears.
Turn, then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy toward us;
and after this our exile show unto us the
blessed fruit of thy womb Jesus;
O clement, O loving, O sweet virgin Mary.

ANNONSE

Læs også

Læs også