Kunstbilde

Bernardino Luini (1475–1532)
Olje på lerret, 62,5 x 55 cm. Louvre, Paris.

Italiensk titel: Salome con la testa del Battista – Salome med Døperens hode

Bernardino Luini var elev av og assistent for Leonardo da Vinci (1452–1519), og var så sterkt påvirket av sin mester at flere av hans bilder tidligere ble tilskrevet Leonardo.

Beretningen om Johannes Døperen, Herodes Antipas, Herodias og Salome (som ikke navngis) finner vi i de synoptiske evangelier. Der hevdes det at den viktigste årsak til at Døperen ble ryddet av veien, skulle være at Døperen skjulle ha fordømt Herodes’ ekteskap med sin brors tidligere ektefelle – som hadde datteren Salome fra et tidligere ekteskap.

Men den jødiske historieskriver Flavius Josephus (37-c.100) gir en noe avvikende beretning i Jewish Antiquies. En engelsk oversettelse av det han hadde å berette, finnes her. Han nevner både Herodes’ ekteskap med Herodias, og henrettelsen av Døperen, men setter dem ikke i forbindelse med hverandre, og har intet å si om hverken fødselsdagsfeiring eller De syv slørs dans. Vi kan nok påregne at Flavius hadde flere kildeskrifter til sin rådighet enn de som nå er bevart.

Om Døperens henrettelse har Flavius dette å bemerke:

[18.118] Now many people came in crowds to him, for they were greatly moved by his words. Herod, who feared that the great influence John had over the masses might put them into his power and enable him to raise a rebellion (for they seemed ready to do anything he should advise), thought it best to put him to death. In this way, he might prevent any mischief John might cause, and not bring himself into difficulties by sparing a man who might make him repent of it when it would be too late.

ANNONSE

Læs også

Læs også