Doc-TV

Det mest kompliserte kan godt vise seg å være noe veldig enkelt, hvis vi bare våger å utfordre vår gamle måte å tenke på. Dette gjelder selvsagt også Bibelen, der selv de tekstene vi kjenner godt kan vise seg å inneholde skjulte skatter når vi leser dem i et nytt lys.

En ting kan vi være sikre på: Gud vil ha fellesskap med oss ​​– og det er derfor han aldri vil skape unødvendige hindringer mellom oss og Gud.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

3. søndag i treenighetstiden

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Mark 10:13-16

ANNONSE

Læs også

Læs også