Kunstbilde

Raffaello Sanzio (1483–1520)
Tempera på papir montert på lerret, 34,5 x 53,5 cm, på permanent utlån til Victoria and Albert Museum, London.

Overleveringen av Himmelrikets nøkler til Simon Peter er beskrevet i evangeliet etter Matthaeus, 16, 13-20 (DNB 1930):

Men da Jesus var kommet til landet ved Cesarea Filippi, spurte han sine disipler og sa: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? De sa: Nogen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias eller en av profetene.

Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

Ved førate øyekast synes identifikasjonen å være korrekt – Simon Peter, den knelende skikkelsen i blått og gult holder en stor nøkkel. Men vi kan også se at det bare er elleve diaipler til stede, og Jesus synes å ha diskrete naglemerker på hender og føtter. Dessuten vises en flokk sauer til venstre i bildet.

Man kan kanskje anta at vi finner en forklaring i evangeliet etter Johannes, 21, 14-17:

Dette var nu tredje gang Jesus åpenbarte sig for sine disipler efterat han var opstanden fra de døde. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Fø mine lam!

Atter sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes’ sønn! elsker du mig? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!

Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn! har du mig kjær? Peter blev bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du mig kjær? Og han sier til ham: Herre! du vet alt, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!

ANNONSE

Læs også

Læs også