Kunstbilde

Lars Hertervig (1830–1902)
Olje på tre, 29,5 x 43 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Ved siden av August Cappelen (1827–1852) og Peder Balke (1804–1887) var kanskje Lars Hertervig en av de mest originale norske malere på 1800-tallet.

I 1856 ble han diagnostisert som sinnslidende, og to år senere ble han utskrevet fra Gaustad som uhelbredet. Men han fortsatte å male, og ettersom han ikke lenger hadde råd til skikkelig materiale, brukte han det han kunne finne. Flere av hans senere bilder er utført på sammenklistrede papirark og kartongbiter.

Det hersker nå enighet blant de lærde om at Hertervigs bilder ikke kan sees i sammenheng med hans sinnslidelse, men at de snarere er svært avanserte proto-modernistiske bilder, i slekt med den ekspresjonisme som dukket opp, særlig i Tyskland, rundt forrige århundreskifte.

ANNONSE

Læs også

Læs også