Kunstbilde

Portrett av Abraham Lincoln (1809-1865), tatt den 7. mai 1858.

Detalj av ambrotypi utført av Abraham Byers (1821-1885), University of Nebraska.

Det forste som mange vil assosiere A House Divided med, er Abraham Lincolns tale i Springfield, Illinois den 16 juni 1858, der det blant annet sies at A house divided against itself cannot stand – omtrent Et hus i strid med seg selv kan ikke bli stående.. Den vanlige oppfatning er et Lincoln her mente at Unionen ikke kunne bestå uten en klar holdning til slaveriet – på ett eller annet vis. (Den 12 april 1861 ble Fort Sumter bombardert av de konfødererte – og borgerkrigen var et faktum).

Han siterte her fra den engelske bibeloversettelse av 1611, som er kjent som King James Bible. Vi finner A House Divided hos alle tre synoptikere, med ubetydelige variasjoner, og det er en utbredt oppfatning at det er Marcus som er kilden til de to andre.

Marcus 3,25 har:

And if a house be divided against itself, that house cannot stand.

Matthaeus 12,25:

And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

Lukas 11,17:

But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.

Uansett hvem av dem Lincoln hadde i tankene, er det King James som siteres.

ANNONSE