Kunstbilde

Jacob van Ruisdael (c.1628–1682)
Olje på lerret, 100 x 122 cm, Calouste Gulbenkian Museum, Lisboa.

Jacob van Ruisdael skal i alt ha malt mere enn 150 norske motiver – men det er ikke dokumentert hvor vidt han var lengre nord enn Tyskland.

Hva vi vet med sikkerhet, er at hans landsmann og malerkollega Allaert van Everdingen (1621–1675) i 1644 gjorde en reise langs den norske og svenske kysten. Denne reisen var ikke direkte planlagt (uvær langs kystene gjorde at kursen måtte legges om), men van Everdingen utnyttet muligheten og gjorde en mengde skisser og notater.

Det er antatt at Jacob van Ruisdael var kjent med van Everdingens skisser.

ANNONSE

Læs også

Læs også