Kunstbilde

Ruth Raabe (1898-1977)
Sølvgelatinkopi, Oslo Museum.

Telthusbakken går fra Maridalsveien og opp til Akersveien i Oslo. Ved siden av Bergfjerdingen like i nærheten, er det et godt bevart eksempel på den forstadsbebyggelsen som ble reist i Kristiania på begynnelsen av 1800-tallet. Navnet har den fått på grunn av at det en gang lå et militært lager like ved Gamle Akers kirke, påbegynt på midten av 1100-tallet – som er regnet som hovedstadens eldste bevarte bygning.

Det inngjerdede området til venstre tilhørte en gang Egebergløkken. Matforsyningen under første verdenskrig bød på problemer. I 1915 fikk noen privatpersoner tillatelse til å opprette hageflekker på området. I 1917 ble jordet kjøpt av Kristiania kommune, der Carl Jeppesen (1858-1930) den gang var ordfører, og stilt til disposisjon for en forening av parsellbrukere. Parsellhagen er fortsatt i bruk.

Til høyre ser vi en del av Akersberget under Gamle Aker Kirkegård. Fra middelalderen ble det drevet en  sølvgruve der – omtalt som nedlagt i 1579.

ANNONSE

Læs også

Læs også